teach-game
InnocratorDemo –met de vingers aan de knoppen-available.

Skillmaster is een innovatief concept. De verwachting is dat het spelend leren in Skillmaster een aantal voordelen oplevert:

 

Look & Feel Skillmaster.

Hoe beleeft de gebruiker Skillmaster.
Volledige presentatie op aanvraag.